Hitradio NederBetuwe FM

Disclaimer

HNBFMLivestream

HNBFM Disclaimer

Algemeen:
Deze disclaimer regelt het gebruik van de diensten van Hitradio Nederbetuwe FM, een internetradiostation. Door gebruik te maken van onze diensten, stemt u in met deze disclaimer in zijn geheel.

Inhoud:
Hitradio Nederbetuwe FM streeft ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar wij garanderen niet de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte inhoud. Luisteraars moeten hun eigen onderzoek doen en vertrouwen niet uitsluitend op de informatie die door het radiostation wordt verstrekt.

Aansprakelijkheid:
Hitradio Nederbetuwe FM, zijn medewerkers, bestuurders en gelieerde entiteiten zijn niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten of informatie.

Links:
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruikers. Hitradio Nederbetuwe FM is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van dergelijke websites.

Intellectuele eigendomsrechten:
Alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot logo's, afbeeldingen, teksten en audio-opnames op Hitradio Nederbetuwe FM zijn beschermd door auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is verboden om enige inhoud te kopiëren, reproduceren of verspreiden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hitradio Nederbetuwe FM.

Wijzigingen:
Hitradio Nederbetuwe FM behoudt zich het recht voor om deze disclaimer op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

Toepasselijk recht:
Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland. Eventuele geschillen met betrekking tot deze disclaimer worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.

HNBFM

Nieuws